OGLASI

Nastavnik/ica gastronomije
JU SREDNJA EKONOMSKOUGOSTITELJSKA ŠKOLA BAR
Bar
24/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/02/2021
Poslodavac
JU SREDNJA EKONOMSKOUGOSTITELJSKA ŠKOLA BAR
Adresa
UL.MILA BOŠKOVIĆA 1 BAR
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Nastavnik/ica gastronomije
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Bar
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
U dvije smjene
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Probni rad
3
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Nastavnik/ica gastronomije, za 21 čas sedmične norme. Uslov: VII1 stepen ( 240 CSPK-a) stručne spreme iz oblasti gastronomije, položen stručni ispit, licenca za rad u nastavi. Za radno mjesto predviđen je probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Uz prijavu na Konkurs zainteresovani kandidati su dužni dostaviti: - Dokaz o školskoj spremi u ovjerenoj fotokopiji - Dokaz o radnom iskustvu - Dokaz da se protiv lica ne vodi krivični postupak - Uvjerenje o državljanstvu - Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - Dozvola/Licenca za rad u nastavi Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Nastavnik praktične nastave kulinarstva
Broj prijave
200102100081
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Nastavnik praktične nastave kulinarstva

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/312-977
Fax
312-244
Email
ekonomskaskolabar@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)