OGLASI

Zaštiatar/ka lica i imovine
AD PORT OF ADRIA BAR
Bar
12/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
12/09/2022
Poslodavac
AD PORT OF ADRIA BAR
Adresa
OBALA 13 JULA BB
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Zaštiatar/ka lica i imovine
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bar
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
O G L A S Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, radi obavljanja poslova radnog mjesta Zaštitar lica i imovine – 1 izvršilac. USLOVI: Pored opštih uslova predvidjenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to: -IV nivo obrazovanja - Licenca za zaštitara lica i imovine - uvjerenje., - Radno iskustvo minimum godinu dana -Poznavanje engleskog jezika -Rad na računaru Uz prijavu na Oglas, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju: Dopis kojim se prijavljujete na Oglas i gdje navodite koju dokumentaciju dostavljate, Licenca za zaštitara lica i imovine - uvjerenje, ovjerenu kopiju diplome, kopiju lične karte, izvod iz matične knjige rodjenih, uvjerenje iz Suda da se protiv vas ne vodi krivični postupak, izvod iz evidencije nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje u slučaju da je kandidat nezaposleno lice, radnu biografiju/ CV na crnogorskom i engleskom jeziku. Prijava na Oglas se možete dostaviti poštom na adresu Ulica barskih logoraša 2, AD “Port of Adria” Bar, za Sektor ljudskih resursa ili lično na Pisarnicu Kompanije. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Učesnici oglasa biće obaviješteni o ishodu oglasa odmah po izvršenom izboru. Informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti na telefon 030/301 - 131.
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
200102201173
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zaštitar/ka lica i imovine
Poznavanje rada na računaru
Poznavanje engleskog jezika
Zanimanja
SSS-III
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/301-131

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.