OGLASI

Nastavnik/ca biologije
JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BAR
Bar
04/11/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
04/11/2022
Poslodavac
JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BAR
Adresa
Rista Lekića 16
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Nastavnik/ca biologije
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bar
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU Srednja stručna škola, Bar raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos: Nastavnik/ca biologije - 1 izvršilac, za 9 časova sedmično (do 31.08.2023.god.); Uslovi: - profesor biologije, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) odgovarajućeg profila u skladu sa posebnim propisom; - položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama; - licenca; - crnogorsko državljanstvo Kandidati su dužni da uz prijavu podnesu sledeća dokumenta: a) dokaz o stručnoj spremi - diplomu b) licencu – dozvolu za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama c) uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte d) dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti e) potvrdu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati na adresu: JU Srednja stručna škola Ul. Rista Lekića 16 85 000 Bar Tel.030/302-784
Naziv zanimanja
Profesor biologije
Broj prijave
200102201355
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Profesor biologije

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/302-784
Fax
030/302-785
Email
sekretar@polj-br.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.