OGLASI

Specijalista/kinja urologije
JZU OPŠTA BOLNICA BLAŽO ORLANDIĆ - BAR
Bar
19/05/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
19/05/2023
Poslodavac
JZU OPŠTA BOLNICA BLAŽO ORLANDIĆ - BAR
Adresa
Podgrad Stari Bar
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Specijalista/kinja urologije
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bar
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
Ra s p i s u j e Oglas o slobodnim radnim mjestima Ljekar/ka specijalista urologije - 1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 mjeseci U S L O V I : I.Završen Medicinski fakultet,položen stručni ispit i specijalizacija iz urologije Uz prijavu kandidati prilažu diplomu o završenom fakultetu /izvršen postupak priznavanja i izjednačavanja diplome stečene u inostranstvu/,uvjerenje o položenom stručnom ispitu,uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad,uvjerenje od suda da se ne vodi krivični postupak,uvjerenje o državljanstvu i kopiju biometrijske lične karte. Dokumentacija se prima u originalu ili formi ovjerene kopije. Prijave na oglas sa dokazima primaju se u roku od 3 dana od dana objavljivanja oglasa i slati ih na adresu: Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Blažo Orlandić“Bar,Podgrad Stari Bar. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Specijalista urologije
Broj prijave
200102300603
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Specijalista urologije

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/342-215
Fax
342-217/213

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.