OGLASI

PRODAVAČ/ICA
PETROL CRNE GORE MNE, PJ BIJELO POLJE
Bijelo Polje
14/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/07/2021
Poslodavac
PETROL CRNE GORE MNE, PJ BIJELO POLJE
Adresa
Ul. Industrijska bb
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
PRODAVAČ/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bijelo Polje
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Sezonski rad
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
-stručna osposobljenost za rukovanje opasnim i zapaljivim materijama.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
200282100227
Broj izvršilaca
1
Vještine
Vozački ispit za "B" kategoriju
Zanimanja
VKV
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-246-504
Fax
/

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)