OGLASI

PROFESOR/ICA CRNOGORSKOG,SRPSKOG,BOSANSKOG,HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
JU OŠ PAVLE ŽIŽIĆ
Bijelo Polje
03/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
03/11/2023
Poslodavac
JU OŠ PAVLE ŽIŽIĆ
Adresa
NJEGNJEVO BB.
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
PROFESOR/ICA CRNOGORSKOG,SRPSKOG,BOSANSKOG,HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka zaposlene sa bolovanja a najduže do 31/08/2024 godine. Uslovi: -Profesor CSBH jezika i književnosti (240 ili 300 kredita CSPK-a) -položen stručni ispit -licenca za rad -državljanstvo CG -potvrda o zdravstvenoj sposobnosti -potvrda da nije kažnjavan/a
Naziv zanimanja
Profesor maternjeg jezika
Broj prijave
200282300673
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Stepen specijaliste – Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Profesor srpskohrvatskog jezika
Profesor maternjeg jezika

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/477 501;050/477-619
Fax
050/477 501

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.