OGLASI

DIPLOMIRANI/A FARMACEUT/KINJA
ZU APOTEKE CRNE GORE MONTEFARM - PJ BIJELO POLJE
Bijelo Polje
13/03/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/03/2024
Poslodavac
ZU APOTEKE CRNE GORE MONTEFARM - PJ BIJELO POLJE
Adresa
SLOBODE B.B.
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
DIPLOMIRANI/A FARMACEUT/KINJA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Za potrebe apoteke "Eskulap". Prijava sa dokazima o ispunjenosti opštih uslova (ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak), kao i ovjerene dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, licenca za rad. Prijave dostaviti na adresu : ZU Apoteke Crne Gore Montefarm, Ul. Ankarski bulevar bb, Podgorica. Nepotpune, neblagovremene kao i prijave putem maila neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Diplomirani farmaceut (VII/1 SSS)
Broj prijave
200282400159
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Diplomirani farmaceut (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/ 405-901
Fax
020/235-089

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.