OGLASI

REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU
PRVA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA
Budva
23/06/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
23/06/2021
Poslodavac
PRVA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA
Adresa
BULEVAR SV.PETRA CETINJSKOG 141
Opština
BUDVA
Naziv radnog mjesta
REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Budva
Radno iskustvo
6
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
7
Naziv zanimanja
Ekonomski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
200362100600
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Poznavanje engleskog jezika
Zanimanja
Maturant gimnazije (IV SSS)
Ekonomski tehničar (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/409-119
Fax
445200

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)