OGLASI

Radnik na poslovima pripremanja i servisiranja hrane - pomoćni radnik u kuhinji
J.U. VIŠA STRUČNA ŠKOLA POLICIJSKA AKADEMIJA DANILOVGRAD
Danilovgrad
21/10/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/10/2022
Poslodavac
J.U. VIŠA STRUČNA ŠKOLA POLICIJSKA AKADEMIJA DANILOVGRAD
Adresa
BOŽOVA GLAVICA DANILOVGRAD
Opština
DANILOVGRAD
Naziv radnog mjesta
Radnik na poslovima pripremanja i servisiranja hrane - pomoćni radnik u kuhinji
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Danilovgrad
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
450
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Svi kandidati osim posebnih moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državni organima. Kandidati su dužni dostaviti: -Prijavu za slobodno radno mjesto; -Radna biografija – CV; -Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore; -Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte); -Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od 6 mjeseci); -Diploma ili uvjerenje o završenom nivou obrazovanja; -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci) Kandidati neophodnu dokumenataciju (u original ili ovjerenoj kopiji) dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je neophodno napisati: ime i prezime, adresu, naziv ustanove i radnog mjesta, kontakt telefon) na adresu: Javna ustanovaViša stučna škola “Policijska akademija”, Božova glavicab.b. 81410 Danilovgrad, sa naznakom za javni oglas.
Naziv zanimanja
Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)
Broj prijave
200442200254
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
812 527
Fax
812-520
Email
ljubisa.pejovic@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.