OGLASI

IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA
DOO SPORTSKI CENTAR ŽABLJAK
Žabljak
21/06/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/06/2024
Poslodavac
DOO SPORTSKI CENTAR ŽABLJAK
Adresa
Narodnih heroja bb
Opština
ŽABLJAK
Naziv radnog mjesta
IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Žabljak
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Uslovi: -VSS VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja društvenog ili prirodnog smjera -240 CSPK-a -1 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja -da ima radne,stručne i organizacijske sposobnosti. Uz potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i program rada za mandatni period. Prijave na konkurs dostavljaju se lično ili poštom na adresu : "Sportski centra Žabljak" DOO, ul Narodnih heroja bb Žabljak
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
200522400053
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS društvenog smjera
VSS iz oblasti Prirodnih nauka

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/363-076

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.