OGLASI

PROFESOR/ICA MATEMATIKE
JUSSŠ ,,VUKADIN VUKADINOVIĆ,, BERAME
Berane
25/12/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
25/12/2020
Poslodavac
JUSSŠ ,,VUKADIN VUKADINOVIĆ,, BERAME
Adresa
Novo Naselje bb BERANE
Opština
BERANE
Naziv radnog mjesta
PROFESOR/ICA MATEMATIKE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Berane
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Probni rad
1
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Uslovi konkursa su: -VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacije podnivo jedan (240 kredita CSPK-a) iz oblasti matematike -položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama odnosno dozvola za rad (licenca) -crnogorsko državljanstvo -opšta zdravstvena sposobnost Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme a najduže do 30.06 2021.godine.
Naziv zanimanja
Profesor matematike
Broj prijave
200792000363
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/230-390

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.