OGLASI

PROFESOR/ICA IZBORNOG PREDMETA ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA
JU GIMNAZIJA ,,PANTO MALIŠIĆ,, BERANE
Berane
25/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
25/01/2023
Poslodavac
JU GIMNAZIJA ,,PANTO MALIŠIĆ,, BERANE
Adresa
ul.Svetog Save br.41
Opština
BERANE
Naziv radnog mjesta
PROFESOR/ICA IZBORNOG PREDMETA ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Berane
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
1
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Ovaj nastavni program mogu da realizuju: -profesori biologije odnosno koji su stekli diplomu specijalističkih studija nakon sticanja diplome primijenjenih osnovnih studija -zaposleni u školi u zvanjima diplomirani psiholog,diplomirani pedagog,profesor psihologije,pedagog i profesor fizičkog vaspitanja. Neophodan uslov je i edukacija kroz više modula stručnog usavršavanja profesora koji realizuju ovaj program i sertifikat o završenoj obuci (zdravi stilovi života) Radni odnos se zasniva najduže do 31.08 2023.godine za 8 nastavnih časova sedmično. Svi kandidati osim posebnih moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod nazivom ,,opšti uslovi,,. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: JU GIMNAZIJA ,,PANTO MALIŠIĆ,, ul.Svetog Save br.41 BERANE
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200792300021
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067/347-484

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.