OGLASI

VIŠI/A REFERENT/ICA - RADNIK/CA NA OBEZBEĐENJU
Opština Kolašin
Kolašin
14/05/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/05/2021
Poslodavac
Opština Kolašin
Adresa
Buda Tomovića
Opština
KOLAŠIN
Naziv radnog mjesta
VIŠI/A REFERENT/ICA - RADNIK/CA NA OBEZBEĐENJU
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kolašin
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Uslovi: - da je državljanin/ka Crne Gore, - da je zdravstveno sposoban/a, - ima navršenih 18 godina života, - ima položen stručni ispit za rad u državnom organu, - nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
200872100080
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zaštitar/ka lica i imovine
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
865-907

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)