OGLASI

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
JZU SPECIJALNA BOLNICA VASO ĆUKOVIĆ RISAN
Risan
21/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/07/2021
Poslodavac
JZU SPECIJALNA BOLNICA VASO ĆUKOVIĆ RISAN
Adresa
RISAN BB
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Risan
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
450
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Dostaviti lična karta ( ovjerena kopija) ljekarsko uvijerenje diploma( ovjerena kopija) uvijerenje o stručnom ispitu uvijerenje suda da se ne vodi krivični postupak CV i prijava Svi kandidati, osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Medicinska sestra
Broj prijave
200952100368
Broj izvršilaca
5
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/371-748, 032/371-099
Fax
032/371-748

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)