OGLASI

SARADNIK/CA U NASTAVI
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET ZA POMORSTVO
Kotor
28/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/07/2021
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET ZA POMORSTVO
Adresa
DOBROTA 36, KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
SARADNIK/CA U NASTAVI
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
36 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
700
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Kandidat je student doktorskih studija. Saradnik u nastavi iz oblasti pomorske nauke. Rad na određeno vrijeme, 36 mjeseci. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom, opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Stepen magistra - Pomorske nauke
Broj prijave
200952100377
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Stepen magistra - Pomorske nauke

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/303-188
Fax
032/303-184

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)