OGLASI

ORGANIZATOR/KA KULTURNIH PROGRAMA
JU KULTURNI CENTAR NIKOLA ĐURKOVIĆ KOTOR
Kotor
30/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/07/2021
Poslodavac
JU KULTURNI CENTAR NIKOLA ĐURKOVIĆ KOTOR
Adresa
STARI GRAD BB, KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
ORGANIZATOR/KA KULTURNIH PROGRAMA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
6
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Uslovi: - probni rad 6 mjeseci - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja - VSS društvenog ilihumanističkog smjera - 3 godine radnog iskustva - poznavanje jednog svjetskog jezika - poznavanje rada na računaru Potrebna dokumentacija: 1. Obrazac prijave na slobodno radno mjesto (formu obrasca prijave na slobodno radno mjesto kandidati mogu preuzeti sa sajta Opštine Kotor ili u Građanskom birou Opštine Kotor); 2. Curriculum Vitae – CV (formu CV-a kandidati mogu preuzeti sa sajta Opštine Kotor ili u Građanskom birou Opštine Kotor); 3. Uvjerenje o državljanstvu 4. Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte); 5. Diploma ili Uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja 6. Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti; 7. Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.; Svi dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za podnošenje prijave je 8 dana i počinje da teče od dana objavljivanja javnog oglasa na sajtu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu “Dan”. Prijava (molba) sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se u zapečaćenoj koverti ( na kojoj je potrebno napisati ime prezime adresu i kontakt telefon), na adresu JU Kulturni Centar“ Nikola Đurković“ Kotor , Obala bb, Stari grad, 85330 Kotor, sa naznakom „Za javni oglas zaOrganizatora kulturnih programa- na neodređeno vrijeme“. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
200952100385
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS društvenog smjera
VSS iz oblasti Humanističkih nauka

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/304-141,032/304-140
Fax
032/304-141

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)