OGLASI

ŠEF/ICA RAČUNOVODSTVA
JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ KOTOR
Kotor
21/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/09/2022
Poslodavac
JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ KOTOR
Adresa
PUT PRVOBORACA 184,KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
ŠEF/ICA RAČUNOVODSTVA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine. Uz prijavu priložiti dokaz o položenom stručnom ispitu i dokaz o položenom stručnom ispitu za ovlašćenog knjigovođu. Prijave se podnose u roku od 15 dana za radno mjesto od dana raspisivanja konkursa na adresu: JU Resursni Centar "Dr Peruta Ivanović"-Kotor, Put prvoboraca 184, Škaljari, Kotor. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
200952200717
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Diplomirani ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/302-612;032/304-288
Fax
032/325-095

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.