OGLASI

ŠEF/ICA SLUŽBE ZA PROIZVODNJU, OBRADU I DISTRIBUCIJU PROIZVEDENE HRANE
JU DOM STARIH GRABOVAC RISAN
Risan
27/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/03/2023
Poslodavac
JU DOM STARIH GRABOVAC RISAN
Adresa
PJEŠČINA BB, RISAN
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
ŠEF/ICA SLUŽBE ZA PROIZVODNJU, OBRADU I DISTRIBUCIJU PROIZVEDENE HRANE
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Risan
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
Pored opštih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove : -Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (VII1/VII2 stepen stručne spreme), -Sertifikat za internog auditora HACCP standarda, -Sertifikat za internog auditora ISO 9001/2015. Uz prijavu na oglas kandidat/kinja treba da dostavi sledeću dokumentaciju: - molbu-prijavu, - ovjerenu diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja , - ovjerenu kopiju lične karte, - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, -kopija radne knjižice, -ovjerenu kopiju Sertifikata za internog auditora HACCP standarda, -ovjerenu kopiju Sertifikata za internog auditora ISO 9001/2015. Napomena : Zasnivanje radnogodnosa u institucijama socijalne i dječje zaštite, sprovodi se u skladu sa članom 20 stav 2 Zakona o radu kojim su definisani opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa i to: da je lice navršilo najmanje 15 godina života i da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200952300318
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/371-100, 032/371-500
Fax
032/371-100, 032/371-411
Email
grabovac@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.