OGLASI

FIZIOTERAPEUT/KINJA U DNEVNOM BORAVKU JURC
JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ KOTOR
Kotor
02/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
02/06/2023
Poslodavac
JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ KOTOR
Adresa
PUT PRVOBORACA 184,KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
FIZIOTERAPEUT/KINJA U DNEVNOM BORAVKU JURC
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Kotor
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Pored dokaza o opštim uslovima dostaviti licencu za rad i dokaz o položenom stručnom ispitu. Rad na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Primijenjena fizioterapija – stepen stecijaliste
Broj prijave
200952300605
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Položen stručni ispit
Zanimanja
Primijenjena fizioterapija – stepen stecijaliste

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/302-612;032/304-288
Fax
032/325-095

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.