OGLASI

Knjigovođa glavne knjige, analitičar kupaca i dobavljača
JZU DOM ZDRAVLJA BOŠKO DEDEJIĆ MOJKOVAC
Mojkovac
19/05/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
19/05/2023
Poslodavac
JZU DOM ZDRAVLJA BOŠKO DEDEJIĆ MOJKOVAC
Adresa
ul.Njegoševa b.b.
Opština
MOJKOVAC
Naziv radnog mjesta
Knjigovođa glavne knjige, analitičar kupaca i dobavljača
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Mojkovac
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
1
Napomena
Radno mjesto: Knjigovođa glavne knjige, analitičar kupaca i dobavljača Uslovi: Srednje stručno obrazovanje u obimu 240( CSPK-a) kredita, ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 ( CPSK) kredita, IV, V nivo kvalifikacije obrzovanja. Potrebna dokumentacija: prijava na oglas diploma o završenoj srednjoj ili višoj školi, u slučaju da je obrazovna isprava izdata van Crne Gore dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta uvjerenje o državljanstvu Crne Gore izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju biometrijske lične karte( kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti( koje nije starije od 6 mjeseci). Svi dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Neblagovremena i nepotpuna prijava neće se razmatrati. Prijave sa dokazima slati na adresu ZU Dom zdravlja Mojkovac, Trg Dragana Jovanovića br.1. OGLAS JE OBJAVLJEN 08.05.2023 i trajao je do 16.05.2023 godine.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201092300060
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV
VŠS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/472-165
Fax
050/472-345
Email
jzudzmojkovac@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.