OGLASI

Medicinska sestra/tehničar
JZU Dom Zdravlja ,,Dr Branko Zogović,, Plav
PLAV
05/06/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
05/06/2024
Poslodavac
JZU Dom Zdravlja ,,Dr Branko Zogović,, Plav
Adresa
Glavice bb
Opština
PLAV
Naziv radnog mjesta
Medicinska sestra/tehničar
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
PLAV
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
Uslovi: - Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK) kredita, - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja, - Srednja medicinska škola, - položeni stručni ispit. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave original ili ovjerene kopije sledeće dokumentacije: - Uvjerenje o državljanstvu, - Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nisu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta, - Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 3 (tri) dana, od dana objavljivanja javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno ispisati: ime i prezime kandidata, adresa, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za koji konkuriše. Prijave slati na adresu Dom zdravlja Plav Hridska bb. sa naznakom za javni oglas za potrebe Doma zdravlja Plav.
Naziv zanimanja
Medicinska sestra
Broj prijave
201252400125
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
251-103
Fax
251-542
Email
dzplav@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.