OGLASI

Sekretar/ka-računovođa
JU OŠ ,, RADOJE KONTIĆ,, GRADAC
Gradac
12/12/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
12/12/2022
Poslodavac
JU OŠ ,, RADOJE KONTIĆ,, GRADAC
Adresa
RUDARSKA BB GRADAC
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Sekretar/ka-računovođa
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Gradac
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Kandidat/kinja treba da ima: 1. završen studijski program iz oblasti pravnih nauka, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a) ili najmanje IV 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 kredita CSPK-a) ekonomskog smjera; 2. stečeno zvanje računovođa; 3. dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; 4. crnogorsko državljanstvo ili ovjerenu kopiju lične karte; 5. zdravstvenu sposobnost; 6. neosuđivanost za krivnična djela koje kandidata/kandidatkinju čini nedostojnim za obavljanje poslova u oblasti finansija i računovodstva; Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine na ½ radnog vremena. Uz Prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju (CV) i dokaze, u vidu originala ili ovjerene fotokopije, o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u zatvorenoj koverti lično ili neposredno na adresu JU OŠ „Radoje Kontić“-Gradac, Rudarska br.64. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Ekonomski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
201412200745
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Ekonomski tehničar (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067/635-132

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.