OGLASI

Profesor/ica engleskog jezika
J.U.O.Š.,,MILUN IVANOVIĆ,, BIŠEVO
Rožaje
23/11/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
23/11/2022
Poslodavac
J.U.O.Š.,,MILUN IVANOVIĆ,, BIŠEVO
Adresa
SELO BIŠEVO
Opština
ROŽAJE
Naziv radnog mjesta
Profesor/ica engleskog jezika
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Rožaje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Probni rad
2
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva ,a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi: - Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (240 kredita CSPK-A), - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, - Licenca za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, - Uvjerenje o državljanstvu ( kopija lične karte ), - Ljekarsko uvjerenje -uvjerenje od suda
Naziv zanimanja
Profesor engleskog jezika
Broj prijave
201502200255
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Profesor engleskog jezika

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069-598-531

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.