OGLASI

Strukovni ekonomista/kinja
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Rožaje
29/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
29/03/2023
Poslodavac
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Adresa
30 SEPTEMBAR B.B.
Opština
ROŽAJE
Naziv radnog mjesta
Strukovni ekonomista/kinja
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Rožaje
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
Vrši ispravku oglasa objavljenog u dnevnoj štami od 27.3.2023.godine,za radno mjesto RADNIK/CA NA ADMINISTRATIVNO TEHNIČKIM POSLOVIMA PRIJEMA ,1 izvršilac.Ispravka se odnosi na zanimanje i glasi:Bachelor kvlifikacija visokog obrazovanja ,umjesto strukovni ekonomista. Ispravka se odnosi i na naziv radnog mjesta i glasi: Radnik na administrativno tehničnim poslovima prijema. Ostali dio teksta ostaje isti.
Naziv zanimanja
Stepen bachelor – Strukovni ekonomista
Broj prijave
201502300053
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Stepen bachelor – Strukovni ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
271009
Fax
270174

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.