OGLASI

Profesor/ica crnogorskog, srpskog,bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti
JU GIMNAZIJA ,,30. SEPTEMBAR,, ROŽAJE
Rožaje
22/04/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/04/2024
Poslodavac
JU GIMNAZIJA ,,30. SEPTEMBAR,, ROŽAJE
Adresa
UL. OMLADINSKA BB.
Opština
ROŽAJE
Naziv radnog mjesta
Profesor/ica crnogorskog, srpskog,bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Rožaje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme za punu normu časova, do povratka profesora sa funkcije, do kraja godine odnosno do 31.08.2024. godine. Uz zahtjev za prijem u radni odnos dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licencu za rad u prosvjeti, uvjerenje o državljanstvu, ljekarsko uvjerenje, potvrda da se ne vodi krivični postupak. Kandidati pored opštih moraju ispunjavati posebne uslove tražene konkursom koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opši uslovi.
Naziv zanimanja
Stepen specijaliste – Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Broj prijave
201502400071
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Stepen specijaliste – Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
270080
Fax
270-080

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.