OGLASI

Medicinska sestra/tehničar u timu za HMP
JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE PODGORICA
Tivat
24/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/03/2023
Poslodavac
JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE PODGORICA
Adresa
VAKA ĐUROVIĆA B.B. PODGORICA
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Medicinska sestra/tehničar u timu za HMP
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tivat
Dužina zaposlenja
Zamjena odsutnog zaposlenog
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
NAPOMENA Neophodna dokumentacija za oglas MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR U TIMU ZA HMP • Diploma o položenom eksternom stručnom ispitu zdravstveni/a tehničar/ka SSS, VSS i VSS. • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu zvanja zdravstveni/a tehničar/ka- SSS, VSS i VSS. • Ljekarsko uvjerenje • Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji ZZZCG, • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, • Kopija lične karte • Kopija vozačke dozvole "B" kategorija. Prijavljivanje na oglas se vrši dostavljanjem tražene dokumentacije sa prijavom u kojoj se navodi: Ime i prezime, adresa i kontakt telefona, naziv radnog mjesta i grad za koji se podnosi prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Naziv zanimanja
Medicinska sestra
Broj prijave
201682300167
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Vozački ispit za "B" kategoriju
Zanimanja
Medicinska sestra
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)
Stepen bachelor – Diplomirana visoka medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-226-081
Email
kontakt@hitna.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.