OGLASI

Nastavnik/ca matematike
DRAGO MILOVIĆ OŠ JU
Tivat
22/04/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/04/2024
Poslodavac
DRAGO MILOVIĆ OŠ JU
Adresa
PARK BB, TIVAT
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Nastavnik/ca matematike
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Tivat
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
1
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Uz prijavu dostaviti: -Diplomu odnosno uvjerenje o stečenom nivou i vrsti obrazovanja (original ili ovjerena kopija) -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu -Licenca za rad OVU (original ili ovjerena kopija) -Kopija lične karte (ovjerena) ili uvjerenje o državljanstvu -Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti -Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. najduže do 31.08.2024 godine.
Naziv zanimanja
Profesor matematike
Broj prijave
201682400237
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja
Profesor matematike
Diplomirani matematičar - informatičar
Stepen specijaliste – Matematika i računarske nauke

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/674-610
Fax
032/670-576
Email
ostivat@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.