OGLASI

nastavnik/ca
UNIVERZITET CRNE GORE JU
Podgorica
28/12/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/12/2020
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE JU
Adresa
CETINJSKA 2, PODGORICA
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
nastavnik/ca
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Podgorica
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
560
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nadoknaduje se u cjelini
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
UNIVERZITET CRNE GORE, raspisuje Ul. Cetinjska 2, 81000 Podgorica Tel: 020/414-270 KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE MAŠINSKI FAKULTET Za izbor u akademsko zvanje za: oblast Saobraćaj i transport, na Mašinskom fakultetu – jedan izvršilac; oblast Mašinski elementi i konstruisanje mašina, na Mašinskom fakultetu – jedan izvršilac. MEDICINSKI FAKULTET Za izbor u akademsko zvanje za predmete iz oblasti Funkcionalna grupa bazičnih medicinskih predmeta, na Medicinskom fakultetu ¬– jedan izvršilac. Izbor u akademsko zvanje vrši se u postupku zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu Crne Gore. Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje, broj 631-3/2019-3 od 16. aprila 2019. godine (objavljenim na sajtu Savjeta za visoko obrazovanje 10.06.2019. godine). Uz prijavu za izbor u zvanje kandidati su dužni da podnesu dokumentaciju, u skladu sa Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje, broj 631-3/2019-3 od 16. aprila 2019. godine (objavljenim na sajtu Savjeta za visoko obrazovanje 10.06.2019. godine). Neblagovremene i nepotpune prijave odbacuje Naučni odbor. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Univerzitet Crne Gore, Rektorat, ul. Cetinjska 2, 81000 Podgorica (sa naznakom: za Naučni odbor Univerziteta Crne Gore), kontakt telefon: 020/414-270.
Naziv zanimanja
Doktor nauka
Broj prijave
201762004423
Broj izvršilaca
3
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-414-270

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)