OGLASI

izvršni/a direktor/ica
TRŽNICE I PIJACE DOO
Podgorica
20/01/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
20/01/2021
Poslodavac
TRŽNICE I PIJACE DOO
Adresa
BULEVAR OKTOBARSKE REVOLUCIJE 124
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
izvršni/a direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
36
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1145
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
21
Napomena
TRŽNICE I PIJACE“ D.O.O.PODGORICA Adresa: Oktobarske revolucije 124 Podgorica Telefon 020 625 424 „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica, na osnovu Odluke Odbora direktora Društva, raspisuje JAVNI KONKURS Za izbor i imenovanje izvršnog/e direktora/ice na mandatni period od 4 godine – 1 izvršilac. Opšti uslovi: - Crnogorsko državljanstvo; - Punoljetstvo; - Zdravstvena sposobnost; - Da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Posebni uslovi: - VSS (završen ekonomski ili pravni fakultet) - 3 godine radnog iskustva; - da ima radne, stručne i organizatorske sposobnosti. Dokumenta koja podnosi kandidat/kinja: - Prijava na slobodno radno mjesto; - CV; - Fotokopija biometrijske lične karte; - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak; - Dokaz o završenom nivou i vrsti obrazovanja; - Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu. Kandidati dostavljaju ovjerenu kopiju gore navedene dokumentacije. Pored dokaza o ispunjavanju uslova kandidati/kinje za izvršnog/u direktora/icu uz prijavu na Javni konkurs obavezni su dostaviti Program rada za mandatni period. Lice kome je isplaćena otpremnina po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, čiji je većinski vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili država, odnosno jedinica lokalne samouprave ima učešće u kapitalu, ne može da zasnuje radni odnos u privrednom društvu, u javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, državnom organu i organu državne uprave i organu i službi jedinice lokalne samouprave, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 21 dan od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, preko arhive ili preporučenom poštom, na adresu: „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica Adresa: Oktobarske revolucije 124 Podgorica Sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
201762100092
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-625-424
Fax
020-625-424
Email
pijacepg@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.