OGLASI

stražar/ka u skladištu km podgorica I
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD PODGORICA
Podgorica
03/03/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
03/03/2021
Poslodavac
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD PODGORICA
Adresa
TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
stražar/ka u skladištu km podgorica I
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
320
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD PODGORICA TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 020-441-356 Vrši ispravku oglasa objavljenog u dnevnoj štampi od 01.03.2021. godine za radno mjesto STRAŽAR/KA U SKLADIŠTU KM PODGORICA I. Ispravka se odnosi: umjesto „bez obzira na radno iskustvo“ treba da glasi: sa radnim iskustvom u trajanju od 6 mjeseci. Sve ostalo u oglasu ostaje nepromijenjeno.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201762100217
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-441-356

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)