OGLASI

Poništenje konkursa: referent/kinja za računovodstvene poslove
UNIVERZITET CRNE GORE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Podgorica
21/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/07/2021
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Adresa
DŽORDŽA VAŠINGTONA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
referent/kinja za računovodstvene poslove
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Probni rad
6
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
Poništava se konkurs objavljen 23.06.2021 -Sertifikat za računovodju.UNIVERZITET CRNE GOREElektrotehnički fakultet u PodgoriciDžordža Vašingtona bb, 81000 PodgoricaKontakt telefon: 020 245 839ObjavljujeK O N K U R SZa prijem izvršioca na radno mjesto Referent/kinja za računovodstvene poslove na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, 1 izvršilac, na neodredjeno vrijeme.Probni rad 6 (šest) mjeseci.Pravo prijave na konkurs ima lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:-Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), iz oblasti ekonomskih nauka,-3 godine radnog iskustva od čega 2 godine na računovodstvenim poslovima, -Položen ispit za sertifikovanog ili ovlašćenog računovođu, -Rad na računaru. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: Elektrotehnički fakultet Podgorica, Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica. Potrebna dokumentacija:-Prijava na konkurs,-“Curriculum Vitae”- (CV),-Fotokopija lične karte, -Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz opisa radnog mjesta,-Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci),-Dokaz (uvjerenje/potvrdu) o potrebnom radnom iskustvu, -Sertifikat za računovodju. Kandidati su dužni da uz prijavu prilože originalnu dokumentaciju ili kopiju dokumentacije ovjerenu kod nadležnog organa.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
201762101135
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
Diplomirani ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-245-839
Fax
020-245-873

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)