OGLASI

saradnik/ca u nastavi
UNIVERZITET CRNE GORE BIOTEHNIČKI FAKULTET
Podgorica
21/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/07/2021
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE BIOTEHNIČKI FAKULTET
Adresa
MIHAILA LALIĆA 15
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
saradnik/ca u nastavi
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
36 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
600
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
UNIVERZITET CRNE GORE BIOTEHNIČKI FAKULTET MIHAILA LALIĆA 15 br.tel:020-268-437 Na osnovu člana 104 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, dekan Biotehničkog fakulteta raspisije K O N K U R S Za izbor SARADNIKA/CE U NASTAVI, na određeno vrijeme, za 1. Za oblast Stočarstvo – jedan izvršilac (doktorand/kinja), na tri godine. Kandidati/kinje treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore koji su dostupni na sajtu www.ucg.ac.me. Uz prijavu na konkurs, kandidati uz prijavu podnose: - biografiju (CV), - fotokopiju biometrijske lične karte, - dokaz o upisanim doktorskim studijama, - potvrdu o prosječnoj ocjeni iz prethodnog nivoa studija. Dokazi o ispunjavanju uslova moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se preko pošte na adresu Biotehničkog fakulteta, Mihaila Lalića br. 15 ,81000 Podgorica ili na arhivi Biotehničkog fakulteta radnim danima od 9 do 12 časova, u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Naziv zanimanja
Magistar poljoprivrednih nauka za stočarstvo i živinarstvo (VII/2 SSS)
Broj prijave
201762102018
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Magistar poljoprivrednih nauka za stočarstvo i živinarstvo (VII/2 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-268-437
Fax
020-268-432

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)