OGLASI

snimatelj/ka -kamerman/ka
RADIO TELEVIZIJA PODGORICA DOO
Podgorica
30/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/07/2021
Poslodavac
RADIO TELEVIZIJA PODGORICA DOO
Adresa
19.DECEMBAR 13
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
snimatelj/ka -kamerman/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
350
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
7
Napomena
D.O.O. “RADIO TELEVIZIJA PODGORICA” Ulica 19. decembar broj 13, Podgorica Telefon: 020/435-880; 435-889 Oglašava potrebu za popunjavanjem sljedećeg radnog mjesta: 1.SNIMATELJ/KA-KAMERMAN/KA Broj izvršilaca/teljki: 1 na neodređeno vrijeme Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: -crnogorsko državljanstvo; -navršenih 18 godina života; -zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; -propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; -da nije osuđivan/a za krivično djelo koje je/ga čini nedostojnim/om za rad. Posebni uslovi: -IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja -najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima -poznavanje rada na računaru. Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su: -CV; -dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja; -uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvalifikacije obrazovanja; -ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci); -uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad; -uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) Provjeru radnih sposobnosti vrši poslodavac. CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti, u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu: D.O.O. “Radio televizija Podgorica”, ulica 19. decembar broj 13, Podgorica, sa naznakom za: oglas – radno mjesto na koje se kandidat/kinja prijavljuje.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201762102168
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-435-880/020-435-889

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)