OGLASI

program menadžer/ka
PROJECT CONSULTING DOO
Podgorica
24/02/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/02/2023
Poslodavac
PROJECT CONSULTING DOO
Adresa
MOSKOVSKA 65,I SPRAT
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
program menadžer/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Rad na projektu
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
-Posjedovanje licence za projektovanje i izgradnju. DOO „PROJECT-CONSULTING“ – PODGORICA (PROCON) Adresa: Moskovska 65, I sprat Broj telefona: 020/201-545 Raspisuje oglas za radno mjesto: Program menadžer/ka, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, za rad na projektu „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori-2“, na period od 12 mjeseci, uz probni rad od 3 mjeseca USLOVI: Visoko obrazovanje u obimu od 240 CSPK-a kredita (VII - 1 nivo kvalifikacije obrazovanja): – akademsko obrazovanje iz oblasti arhitekture ili građevinarstva, diplomirani arhitekta ili diplomirani inženjer građevine; Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja ili učestvovanja na projektima iz oblasti građevinarstva, od čega najmanje 3 godine radnog iskustva u upravljanju ili učešću na projektima ugovorenim po procedurama međunarodnih finansijskih institucija (procedure Evropske investicione banke, Svjetske banke, Banke za razvoj Savjeta Evrope, PRAG procedure i slično); Iskustvo u pripremi i sprovođenju tenderskih procedura u skladu sa postupcima javnih nabavki u Crnoj Gori i/ili Evropskoj Uniji; Poznavanje zakona i propisa u oblasti projektovanja i izgradnje, socijalne infrastrukture, javnih nabavki; Poznavanje FIDIC modela ugovaranja će se smatrati prednošću; Najmanje B1 nivo znanja engleskog jezika; Poznavanje rada na računaru (Windows, Excel, Project, Word, Power Point, Auto Cad); Iskustvo u korišćenju online kanala komunikacije (Skype, Webex, Zoom i sl.); Iskustvo u izradi izvještaja, narativa i sl; Posjedovanje licence za projektovanje i izgradnju. Dokazivanje traženih referenci vrši se podnošenjem adekvatne dokumentacije (biografija – CV, sertifikati, potvrde o izvršenim poslovima od prethodnih poslodavaca, reference i sl.), kao i provjerom na intervjuu koji će se jednim dijelom obaviti na engleskom jeziku. Rok za prijavljivanje na oglas: 8 dana NAPOMENA Svi kandidati koji se prijave na oglas, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove u uokvirenom dijelu pod naznakom „Opšti uslovi“, osim uslova koji se odnosi na položen stručni ispit za rad u državnim organima, koji nije uslov za zasnivanje radnog odnosa. Prijave i dokumentaciju slati na adresu: Podgorica, Ulica Moskovska broj 65 ili na email adresu: snezana.rasovic@procon.me.
Naziv zanimanja
Diplomirani inženjer arhitekture (VII/1 SSS)
Broj prijave
201762300855
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Kurs za AUTOCAD
Kurs za MS Power point
Engleski jezik -Nivo B 1
Zanimanja
Diplomirani inženjer građevinarstva (VII/1 SSS)
Diplomirani inženjer arhitekture (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-201-545
Fax
020-272-484
Email
snezana.rasovic@procon.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.