OGLASI

pomoćnik/ca direktora/ice za razvoj i sprovođenje ispita
JU ISPITNI CENTAR PODGORICA
Podgorica
26/05/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
26/05/2023
Poslodavac
JU ISPITNI CENTAR PODGORICA
Adresa
VAKA ĐUROVIĆA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
pomoćnik/ca direktora/ice za razvoj i sprovođenje ispita
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
780
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
- Visoko obrazovanje u obimu od 240 ili 300 (CSPK-a) kredita; VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja, - najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno drugim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu; - znanje engleskog jezika nivo B1; - poznavanje rada na računaru. JU Ispitni centar Adresa: Vaka Đurovića b.b. Tel.: 020-665-590 Mail:ic@iccg.edu.me Raspisuje J A V N I K O N K U R S Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa punim radnim vremenom: 1. POMOĆNIK/CA DIREKTORA/ICE ZA RAZVOJ I SPROVOĐENJE ISPITA – jedan izvršilac Kandidati, pored opštih uslova propisanih zakonom, treba da ispunjavaju i posebne uslove: - Visoko obrazovanje u obimu od 240 ili 300 (CSPK-a) kredita; VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja, - najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno drugim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu; - znanje engleskog jezika nivo B1; - poznavanje rada na računaru. Prijave sa potrebnom dokumentacijom ( originali ili ovjerene fotokopije) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv ustanove i radnog mjesta) na adresu: JU Ispitni centar Ul. Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762301802
Broj izvršilaca
1
Vještine
Engleski jezik -Nivo B 1
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-665-590
Fax
020-665-590
Email
ic@iccg.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.