OGLASI

operater/ka za mjerenje I
CEDIS DOO PODGORICA
Podgorica
30/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/06/2023
Poslodavac
CEDIS DOO PODGORICA
Adresa
IVANA MILUTINOVIĆA 12 PODGORICA
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
operater/ka za mjerenje I
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
DOO „CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM” PODGORICA Adresa : Ivana Milutinovića br.12 Telefon: 020/408-338 Oglašava potrebu za prijem u radni odnos izvršioca na neodređeno vrijeme na radno mjesto 1.OPERATER/KA ZA MJERENJE I -1 Izvršilac Uslovi za prijem: - Srednje obrazovanje kvalifikacija obima 240 (ECVET) kredita, (program u trajanju od 4 godine), IV 1 nivo kvalifikacija. Ostali uslovi: - Vozačka dozvola „ B "kategorije Kandidati uz prijavu dostavljaju Curriculum vitae (CV) kao i dokaze o ispunjenosti uslova: diplomu ili uvjerenje o završenom nivou obrazovanja i stručnoj kvalifikaciji, Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, Uvjerenje Osnovnog suda da se ne vodi krivični postupak; Uvjerenje o državljanstvu CG ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, vozačku dozvolu “ B” kategorije. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidati dostavljaju u formi originala ili ovjerene fotokopije. Prijave slati na adresu DOO CEDIS Podgorica, ul.Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica – Sektoru za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201762302677
Broj izvršilaca
1
Vještine
Vozački ispit za "B" kategoriju
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-408-338
Email
info@cedis.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.