OGLASI

nastavnik/ca
UNIVERZITET MEDITERAN PODGORICA
Podgorica
17/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
17/11/2023
Poslodavac
UNIVERZITET MEDITERAN PODGORICA
Adresa
JOSIPA BROZA TITA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
nastavnik/ca
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
5
Napomena
-zvanje redovni/a profesor/ka za oblast: Menadžment i finansije Univerzitet „Mediteran“ Podgorica Stari Aerodrom, Josipa Broza bb tel: 020 409 230; 020 409 231 email: rektorat@unimediteran.net Univerzitet „Mediteran” Podgorica raspisuje KONKURS -za izbor jednog/e nastavnika/ce u akademsko zvanje redovni/a profesor/ka za oblast: Menadžment i finansije i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme. -Konkurs je otvoren pet (5) dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs mogu se dostaviti neposredno pisarnici Univerziteta „Mediteran“ Podgorica svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 15:00 časova ili putem maila na adresu: rektorat@unimediteran.net; ivana.mijatovic@unimediteran.net Kontakt telefon: 020 409/230; 020 409/231. Uz prijavu na konkurs svi kandidati/kinje obavezno podnose dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja i radnu biografiju (CV). Kandidat/kinja za izbor na radno mjesto nastavnik/ca treba da ispunjava uslove propisane Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja https://www.gov.me, Statutom Univerziteta “Mediteran” Podgorica, www.unimediteran.net i Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 i 74/20).
Naziv zanimanja
Doktor nauka
Broj prijave
201762305711
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Doktor nauka

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-409-230/020-409-231
Email
rektorat@unimediteran.net

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.