OGLASI

specijalista/kinja dječije hirurgije u institutu za bolesti djece
JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Podgorica
13/03/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/03/2024
Poslodavac
JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Adresa
LJUBLJANSKA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
specijalista/kinja dječije hirurgije u institutu za bolesti djece
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1800
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
-provjeru sposobnosti vrši poslodavac; Priložiti sledeću dokumentaciju: prosjecnu ocjenu, dokaz o dužini studiranja, godina upisa i završetka, dokaz o poznavanju stranog jezika ako imaju, preporuku ustanove ako imaju, dokaz o prethodnom radnom stazu u struci, kopija radne knjižice, sertifikat o edukacijama, ovjerenu fotokopiju diplome, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, kopija lične karte. Odluka o načinu bodovanja kriterijuma za izbor najboljeg kandidata za zasnivanje radnog odnosa-visokog medicinskog kadra nalazi se na sajtu Kliničkog centra Crne Gore. Odluka-o-nacinu-bodovanja-visokog-medicinskog-i-Visokog-nemedicinskog-kadra- word
Naziv zanimanja
Specijalista dečije hirurgije
Broj prijave
201762400714
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Specijalista dečije hirurgije

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-412-351

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.