OGLASI

medicinska/i sestra/tehničar
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PODGORICA
Podgorica
22/04/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/04/2024
Poslodavac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PODGORICA
Adresa
DOSITEJA OBRADOVIĆA 12
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
medicinska/i sestra/tehničar
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
600
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica Dositeja Obradovića br.12 020/240-391 dnevni.centar@podgorica.me objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, radno vrijeme puno Uslovi: srednje stručno obrazovanje, IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, medicinska škola, 1 godina radnog iskustva, Položen stručni ispit. Potrebna dokumenta: -Prijava na slobodno radno mjesto, -Curriculum Vitae-CV, -Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostavljaju uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), -Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, -Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,, - Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu. - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno ispisati ime i prezime,sa adresom i kontakt telefonom, na adresu: JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica, ul. Dositeja Obradovića br.12, sa naznakom“ za Oglas“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
201762401529
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Medicinska sestra
Medicinski tehničar (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-240-391
Fax
020-240-391
Email
dnevni.centar@podgorica.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.