OGLASI

laboratorijski/a tehničar/ka u ibd-u
JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Podgorica
03/06/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
03/06/2024
Poslodavac
JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Adresa
LJUBLJANSKA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
laboratorijski/a tehničar/ka u ibd-u
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
600
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
-provjeru sposobnosti vrši poslodavac; Priložiti ovjerenu koiju diplome, ovjerenu kopiju stručnog ispita, sve 4 kopije svjedočanstva (neovjerene), potvrdu o prethodnom radnom iskustvu, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak( iz Osnovnog suda) kopiju lične karte. Odluka o načinu bodovanja kriterijuma za izbor najboljeg kandidata za zasnivanje radnog odnosa-srednjeg medicinskog kadra nalazi se na sajtu Kliničkog centra Crne Gore. https://kccg.me/wp-content/uploads/2024/05/Odluka-o-nacinu-bodovanja-srednjeg-medicinskog-kadra.pdf
Naziv zanimanja
Biohemijsko - zdravstveni laborant
Broj prijave
201762401772
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Biohemijsko - zdravstveni laborant

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-412-351

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.