OGLASI

izvršni/a direktor/ica
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO
Podgorica
12/07/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
12/07/2024
Poslodavac
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO
Adresa
JOVANA TOMAŠEVIĆA 2A
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
izvršni/a direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1400
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja Radno iskustvo od najmanje deset godina ili pet godina na rukovodećim radnim mjestima; Stručne i menadžerske sposobnosti Kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene kopije sljedeće dokumentacije: -CV -Ličnu kartu ili pasoš -Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti visokog obrazovanja; -Uvjerenje o radnom iskustvu; -Kratak predlog programa ili plana rada Agencije iz djelokruga svih poslova; -Uvjerenje nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; -Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Ulica Jovana Tomaševića 2A Br.tel 020-408-700 Mail: agencijapg@t-com.me Vrši ispravku konkursa objavljenog u dnevnoj štampi i na sajtu www.zzzcg.me od 10.07.2024.godine, za radno mjesto Izvršni/a Direktor/ca, ispravka se odnosi na uslove konkursa i glasi: -Da ima VII-1 nivo kvalifikacije obraziovanja ili visopko obrazopvanje u obimu 240 kredita CSPK-a; -Da ima (10) deset godina radnog iskustva od čega (5) pet na rukovodećim poslovima; -Da ima radne,stručne i organizacione sposobnosti. Sve ostalo u konkursu ostaje nepromijenjeno.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762402391
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-408-700
Fax
020-408-708
Email
agencijapg@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.