OGLASI

SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG DOO
Herceg Novi
02/08/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
02/08/2021
Poslodavac
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG DOO
Adresa
PARTIZANSKI PUT 1
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Herceg Novi
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Poništava se Javni oglas, objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i u dnevnoj štampi, dana 23.07.2021. godine, za prijem u radni odnos SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I za komunalne djelatnosti u Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog. Razlog poništenja je promijenjena dinamika poslovanja u dijelu realizacije projekata.
Naziv zanimanja
Diplomirani inženjer arhitekture (VII/1 SSS)
Broj prijave
201922101274
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Diplomirani inženjer arhitekture (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/350-900
Email
agencijah.novi@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.