OGLASI

OPERATER/KA ZA MJERENJE II
CEDIS DOO PODGORICA
Herceg Novi
01/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
01/12/2021
Poslodavac
CEDIS DOO PODGORICA
Adresa
IVANA MILUTINOVIĆA 12 PODGORICA
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
OPERATER/KA ZA MJERENJE II
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Herceg Novi
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
7
Napomena
Program: "Osposobljavanja za rad kod poslodavca". Pored opštih uslova, kandidati treba da dostave: - Uvjerenje o pripremljenosti i pripadnosti ciljnoj grupi izdato od strane Zavoda za zapošljavanje, - Dokaz o ispunjenosti uslova, diplomu ili uvjerenje o završenoj stručnoj kvalifikaciji kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, - Uvjerenje da nijesu krivično kažnjavani – Osnovni sud, - Uvjerenje o državljanstvu CG, - Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Operater/ka za mjerenje II. Prijave slati na adresu CEDIS DOO Podgorica, ulica Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica – Sektoru za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije, sa naznakom za oglas za program – Osposobljavanje za rad kod poslodavca.
Naziv zanimanja
VKV
Broj prijave
201922101678
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VKV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/408-338
Email
info@cedis.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.