OGLASI

SPECIJALISTA/KINJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I
Cetinje
28/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/07/2021
Poslodavac
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I
Adresa
VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
SPECIJALISTA/KINJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Cetinje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
4
Naziv zanimanja
Specijalista anestezije s reanimacijom
Broj prijave
202062100122
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Specijalista anestezije s reanimacijom

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041/230-441, 041/231-336
Fax
041/231-336

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)