OGLASI

DIREKTOR/ICA
JU LOVĆEN BEČIĆI
Cetinje
13/10/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/10/2021
Poslodavac
JU LOVĆEN BEČIĆI
Adresa
BAJOVA 2
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
DIREKTOR/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Cetinje
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU „LOVĆEN-BEČIĆI“ Cetinje, Ul:Bajova 2 TelefonI :041 233 700/230-530 RASPISUJE KONKURS Radno mjesto :Direktor/ica JU „Lovćen-Bečići“Cetinje Na odredjeno radno vrijeme u trajanju 48 mjeseci , radno vrijeme puno , sa radnim iskustvom, mjesto rada Cetinje Uslovi :VSS ,VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, NAPOMENA:Pored opstih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove Zakonom o radu : Visoka strucna sprema -VII 1 nivo kvalifikacija obrazovanja , Najmanje tri godine rada u oblasti socijalne i dječije zaštite , ili pet godina rada u državnim organima ili organima lokalne samouprave. Kandidati su dužni da dostave Program razvoja JU „Lovcen-Becici“Cetinje Original ili ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o zavrsenom nivou i vrsti obrazovanja, Uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu najmanje tri godine u oblasti socijalne i djecije zastite ili pet godina rada u drzavnim organima ili organima lokalne samouprave , Izvod iz maticne knjige rodjenih ili fotokopiju licne karte Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta Predvidjena provjera radnih sposobnosti koju vrsi komisija Ministarstva finansija i socijalnog staranja Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu:JU „Lovćen-Bečići“ul:Bajova 2 , Cetinje , u originalu ili ovjerenoj kopiji Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202062100169
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-233-700
Fax
041-233-700

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.