OGLASI

NASTAVNIK/ICA CRNOGORSKOG-SRPSKOG,BOSANSKOG I HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
J.U.O.Š. ,,LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED
Cetinje
24/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/03/2023
Poslodavac
J.U.O.Š. ,,LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED
Adresa
Peka Pavlovića b.b.
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
NASTAVNIK/ICA CRNOGORSKOG-SRPSKOG,BOSANSKOG I HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Cetinje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU OŠ”Lovćenski partizanski odred” Cetinje raspisuje : KONKURS Predmet Konkursa : Prijem u radni odnos 1 Nastavnika/ce crnogorskog-sbh jezika i književnosti sa 12 nastavnih časova sedmično na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine . Kandidat/kinja treba da ima: • fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila),VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a), u skladu sa posebnim propisom; • položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca); • crnogorsko državljanstvo • Probni rad u trajanju od 3 mjeseca • Opštu zdravstvenu sposobnost, • Da nije kažnjavan /a za krivično djelo protiv dostojanstva ličnosti I morala, Dokaze o isunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti kopija biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da nije kažnjavan/a za krivično djelo protiv dostojanstva ličnosti I morala uvjerenje nadležnog suda. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi a prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ”Lovćenski partizanski odred” Cetinje, ul. Peka Pavlovića bb,Cetinje.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202062300087
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-231-598
Fax
041/231-589

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.