OGLASI

SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ
PRIJESTONICA CETINJE
Cetinje
20/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
20/11/2023
Poslodavac
PRIJESTONICA CETINJE
Adresa
Bajova 2
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Cetinje
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
PRIJESTONICA CETINJE Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Prijestonice RASPISUJE JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta: Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje, 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i posebne uslove kao i dokaze njihove ispunjenosti i to:  VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja 240 CSPK-a, društveni fakultet ekomoskog smjera;  položen stručni ispit za rad u državnim organima;  najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 8 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta; Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja Prijestonici Cetinje, Bajova 2 u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkutsa, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kontakt osoba Vjera Jovović tel: 067/644-592
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202062300306
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-241-280, 067-644-592

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.