OGLASI

Referent/kinja za naplatu potraživanja
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI
Tuzi
11/05/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
11/05/2022
Poslodavac
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI
Adresa
ULICA 12 BROJ 48
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
Referent/kinja za naplatu potraživanja
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tuzi
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Uslovi za prijam na random mjestu: -Nivo i podnivo kvalifikacije: VII/1 -Nivo obrazovanja i stručne kvalifikacije : Visoko stručno obrazovanje ,kvalifikacijaobima 240 ili 180 +60(ECTS)kredita,VSS društvrnog smjera ( program u trajanu 4 ili 3+1 godine) -Predhodna provjera znanja: DA - Poznavanje albanskog jezika Dokaze o ispunjenosti uslova , diploma ili uvjerenje o zdrastveoj kvalifikaciji kandidati mogu dostaviti u formi orginala ili ovjerene fotokopije. Napomena -prijava za slobodno radno mjesto u kojoj se ne navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta, -dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja, -uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta -ovjerena kopija biometrijske lične karte koja nije starija od 6 mjeseci, -uvjerenje da kandidat/kinja nije osudjivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu-Osnovni sud Prijavu sa potrebnom dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji , preko arhive DOO“Vodovod i kanalizacija/ /SH:K Ujesijellsi dhe kanalizimi”Tuzi , Ul.12 broj 48 Tuzi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti sa naznakom za Javni oglas – za radno mjesto REFERENT/KINJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA SVI KANDIDATI, OSIM POSEBNIH, MORAJU ISPUNJAVATI I OPŠTE USLOVE KOJI SU ISTAKNUTI U UOKVIRENOM DIJELU POD NAZNAKOM OPŠTI USLOV Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa – Hidajet Kalač na tel: 069-500-506; Rad sa strankama 10h - 13h
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
202812200122
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069500-506
Fax
/

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.