OGLASI

službenik/ca za naplatu
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI
Tuzi
11/07/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
11/07/2022
Poslodavac
DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI
Adresa
ULICA 12 BROJ 48
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
službenik/ca za naplatu
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tuzi
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Uslovi za prijam na random mjestu: -Nivo i podnivo kvalifikacije: SSS-IV -Nivo obrazovanja i stručne kvalifikacije : srednje stručno obrazovanje,kvalifikacija obim 180(ECVET)kredita,škola KV radnike (program u trajanju 3 godine) -Posebni zdrastveni uslovi-Zdrasvena sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada -Radno iskustvo OD 1 GODINE -Probni rad NE -Predhodna provjera znanja DA -Potrebno radno vrijeme 8 časova Uslovi rada - Kancelarijski rad poznavanje rad ana računaru. - Poznavanje albanskog jezika Mjesto rada : Tuzi Dokaze o ispunjenosti uslova , diploma ili uvjerenje o zdrastvenoj kvalifikaciji kandidati mogu dostaviti u formi orginala ili ovjerene fotokopije. -prijava za slobodno radno mjesto u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta, -dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja, -ovjerena kopija biometrijske lične karte koja nije starija od 6 mjeseci, -uvjerenje da kandidat/kinja nije osudjivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji , preko arhive DOO“Vodovod i kanalizacija/ Ujesijellsi dhe kanalizimi”Tuzi , Ul.12 broj 48 Tuzi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti sa naznakom za Javni oglas – za radno mjesto Službenik za naplatu. SVI KANDIDATI, OSIM POSEBNIH, MORAJU ISPUNJAVATI I OPŠTE USLOVE KOJI SU ISTAKNUTI U UOKVIRENOM DIJELU POD NAZNAKOM OPŠTI USLOV Prijave slati na adresu Doo”Vodovod i kanalizacija” Tuzi ulica 12 broj 48 Tuzi ne Otvaraj
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
202812200182
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069500-506
Fax
/

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.