OGLASI

Sekretar/ka
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA 25 MAJ TUZI
Tuzi
27/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/03/2023
Poslodavac
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA 25 MAJ TUZI
Adresa
TUZI B.B.
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
Sekretar/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tuzi
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
- Najmanje VII-1 nivo NOK- 240 kredita - da lice nije kažnjavano za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova - Poznavanje albansklog jezika - Crnogorsko državljanstvo -Najduže do 31.08.2023.godine JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA 25 MAJ TUZI Vrši ispravku konkursa za radno mjesto sekretar/ka, redni broj prijave 202812300077, objavljenog na sajtu ZZZCG i u dnevnoj štampi dana 22.03.2023.godine. Ispravka se odnosi u dijelu "radno iskustvo" i umjesto položen stručni- pripravnički ispit treba da stoji sa radnim ispustvom od 24 mjeseca. Ostali uslovi konkursa ostaju nepromijenjeni.
Naziv zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave
202812300077
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-277-860
Fax
020-277-860
Email
gimnazija25maj@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.